dünyada ve türkiye’de e-atık durumu

Elektrikli ve elektronik eşya (EEE) tüketimi, gelişen teknoloji ve artan nüfusla doğru orantılı olarak artmaktadır. EEE’ler kullanıcısı tarafından yeniden kullanılmayarak, yararlı ömrünü tamamlamış veya arıza nedeniyle kullanılmaz hale gelmesiyle atık elektrikli ve...

atık elektrikli ve elektronik eşya sözlüğü

  Bu rehber, atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) yönetimi ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde açıklanan tanımlar doğrultusunda...
site yönetimi ve muhtarlık kampanyaları

site yönetimi ve muhtarlık kampanyaları

Okullarda yürütülen çalışmaların yanı sıra atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile atık lambaların çöp olmadığı, bu atıkların Belediyeler tarafından oluşturulan ayrı toplama sistemlerine verilebileceği ile ilgili bilinirliği arttırmak, elektrikli ve elektronik...
okul kampanyaları

okul kampanyaları

Elektrikli ve elektronik atıklar hakkında farkındalığın yükseltilmesi, atıkların ayrı toplanmasını sağlayarak çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geri kazanım/ bertaraf sürecine kazandırılmasını sağlamak ve atık miktarlarının yükseltilmesi amacıyla...