Atık elektrikli ve elektronik eşyalar (AEEE )’ın kontrolsüz ve uygun olmayan şekilde yönetimi, cihazların içerdiği tehlikeli kimyasallar nedeni ile çevre ve insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Oysa  AEEE’ler, kaynakta ayrı toplanarak yerel ölçekte ulaşılabilir ve doğru sistemler ile yönetildiklerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmış olmasının yanında, ürünlerin içerdikleri değerli metaller, plastik ve cam  gibi geri kazanılabilir bileşenlerin ikinci hammadde olarak üretime kazandırılması sağlanmaktadır.

Dünya üzerindeki rezervleri gitgide azalan kritik hammaddeler (indiyum, paladyum vb.) başta olmak üzere elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde kullanılan tüm hammaddelerin (altın, bakır, nikel vb.) ekonomik değeri, e-atıkların yönetimine ilişkin bir diğer boyut olarak ön plana çıkmaktadır. E-atık geri dönüşümü ikincil hammadde ve ürün pazarı için önemli bir kaynaktır ve döngüsel ekonomiye geçişte önemli bir aktördür.

Toplumda e-atıklar ile bilinirliği arttırarak, etkili bir e-atık yönetimi oluştururken otizmli çocukların eğitimine de katkı sağlamak amacı ile proje paydaşlarımız ile bir araya gelerek Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik.

Elektrikli ve elektronik atık yönetimi ile ilgili çalışmalarını kar amacı gütmeyen bir yapı kurarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı tarafından aldığı yetki ile  sürdüren Derneğimiz bu projesinde;  perakende zincirinin temsilcisi olarak CarrefourSA,  ilçede evsel ve geri kazanılan bilen atıkların toplanmasından sorumlu Ataşehir Belediyesi, otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla çalışan Tohum Otizm Vakfı  ve  lisanslı AEEE işlenme tesisi olan Exitcom Recycling ile işbirliği yapıyor.

“Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanındayız” sloganlıyla başlatılan projemizde otizmli çocuklara eğitim fırsatı sunmak isteyen herkes; elektrikli ve elektronik atıklarını ve atık lambalarını Ataşehir’deki CarrefourSA’ lara ve Ataşehir Belediyesi hizmet binalarına getirerek, elektronik atıkların ve atık lambaların geri dönüşümünden elde edilen gelirle otizmli çocukların eğitimine burs sağlayarak sosyal sorumluluk projemizin bir parçası olmaktadır.

Proje videomuzu youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Proje atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimini düzenleyen mevzuatta yapılan değişiklik (26 Aralık 2022 tarih ve 32055 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik) nedeni ile AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluşumuzun e-atık toplama, taşıma ve işleme süreçlerinde görev almaması nedeni ile sonlandırılmıştır.