Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik (AEEE) Yönetmeliği kapsamında üreticilere/ithalatçılara yüklenen temel sorumluluklar aşağıda özetlemektedir. Ancak, yönetmelik metni doğrudan incelenmeli ve tüm detaylar dikkate alınmalıdır.

Dayanıklı ve Sürdürülebilir Üretim

 • Verimli kaynak kullanımını teşvik ederek, dayanıklı, uzun ömürlü, tamir edilebilir, yeniden kullanılabilir ve iyileştirilebilir ürünlerin tasarımını ve üretimini sağlamak.
 • Zorunlu olmadıkça kullanılmış ekipmanların yeniden kullanımını engelleyen tasarımlardan ve üretim proseslerinden kaçınmak.
 • Atık yönetimi için tasarım ve üretim aşamalarında belirlenen yeniden kullanıma hazırlama, geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarını sağlamak için malzeme ve parça seçimini yönlendirmek.
 • Yeni tasarım ürünlerde, teknik olarak uygun olduğu durumlarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına öncelik vermek.

Zararlı Maddelerin Sınırlanması

 • Elektrikli ve elektronik eşya üretiminde, çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla Bakanlık tarafından belirlenen zararlı maddelerin kullanımına uyum

EEE Bilgi Sistemi ve Kayıt

 • Bakanlık tarafından oluşturulan EEE bilgi sistemine kayıt olmak, EEE üretici kayıt numarasını almak ve bilgilerini güncellemek.
 • EEE bilgi sistemi üzerinden talep edilen bilgi ve belgeleri düzenli olarak bildirmek.
 • AEEE toplama organizasyonlarına dahil olduklarında evsel ve evsel olmayan AEEE’lerin ayrı toplanması ve işlenmesi, raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek.

Etiketleme İşaretleme

 • Piyasaya arz edilen ekipmanların TS-EN 50419 sayılı Türk Standardına uygun olarak sembolle işaretlenmesini sağlamak.

Geri Alma Kampanyaları

 • Evsel AEEE’leri toplamak amacıyla yılda en az bir defa geri alma kampanyası düzenlemek, kampanyaları kamuoyuna duyurmak ve sonuçlarını Bakanlığa bildirmek.

Eğitim Faaliyetleri ve Tüketici Bilgilendirmesi

 • Eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak veya bu faaliyetleri düzenlemek.
 • EEE’lerin atık haline geldiğinde çevreyle uyumlu şekilde yönetilebilmesi için tüketicileri bilgilendirmek

AEEE’lerin Toplanması ve İşlenmesi

 • AEEE’lerin evsel atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak ve geri dönüşüm için uygun toplama noktalarına yönlendirmek.
 • AEEE’lerin toplanması ve işlenmesi amacıyla uygun sistem kurmak.
 • Toplama hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ilgili taraflarla iş birliği yapmak.
 • İşleme imkânının bulunmadığı durumlarda AEEE’lerin yönetimi için bir sistem kurmak.

Geri Kazanım Katılım Payı

 • Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek.