• AEEE yönetmeliğinden kaynaklanan zorunlu ve yasal yükümlüklerimi yerine getirmek ve bu konuda geçerli cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalmamak,
  • AEEE yönetmeliğinden kaynaklanan zorunlu ve yasal yükümlülüklerimi optimum maliyet ve çaba ile gerçekleştirmek,
  • İthalat ve ihracat süreçlerinde bu konu ile ilgili olası mevzuat değişimlerinden güncel olarak haberdar olmak ve bu değişimlere göre firma faaliyetlerim için gerekli düzenleyici ve düzeltici gereklilikleri gerçekleştirmek,
  • Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirerek, katma değeri yüksek yeşil ürünler üretebilmek,
  • Çevre bilinci yüksek bir gelecek adına gerek firmam gerekse bireysel olarak sosyal sorumluluklarımı yerine getirmek için hizmet almalıyım.