26 Aralık 2022 tarih ve 32055 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik (AEEE Yönetmeliği) üreticilere çeşitli yükümlülükler getirmektedir.

Üreticiler, yönetmelikten kaynaklanan üretici sorumluluklarını münferiden veya Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ile yapılacak gönüllü anlaşmalar ile yerine getirebilirler.

TÜÇA ile yapılabilecek gönüllü anlaşmaların kapsamı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar ile belirlenir.

Kimler Üreticidir?

27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın;

1) Türkiye’de yerleşik bulunan ve kendi adı veya ticari markası altında elektrikli ve elektronik eşya imal eden veya tasarlatan veya imal ettiren ve bunları yurt içinde kendi adı veya ticari markası ile piyasaya arz eden,

2) Türkiye’de yerleşik bulunan ve başka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eşyayı yurt içinde kendi adı veya ticari markası ile yeniden satan,

3) Türkiye’de yerleşik bulunan ve ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik eşya ithal eden,

4) Başka bir ülkede yerleşik bulunan, EEE’ yi doğrudan Türkiye’deki tüketici/son kullanıcılara uzaktan iletişim yoluyla satan,

gerçek ve tüzel kişiler.