weee kapsamında aydınlatma ürünleri bilgi dokümanları

Aydınlatma ürünü, aydınlatma cihazı ve armatür üreticisi şirketleri ile ulusal dernekleri temsil eden ve Derneğimizin de üyesi olduğu LightingEurope ile, Avrupa’da AEEE konusunda çalışan Yetkilendirilmiş Kuruluş ve lisanslı tesislerin çatı örgütü EucoLight, aydınlatma ürünlerinin geri dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla iş birliği yaparak WEEE Direktifi kapsamındaki çeşitli lamba ve aydınlatma...

dünyada ve türkiye’de e-atık durumu

Elektrikli ve elektronik eşya (EEE) tüketimi, gelişen teknoloji ve artan nüfusla doğru orantılı olarak artmaktadır. EEE’ler kullanıcısı tarafından yeniden kullanılmayarak, yararlı ömrünü tamamlamış veya arıza nedeniyle kullanılmaz hale gelmesiyle atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) veya e-atık olarak değerlendirilir. Birleşmiş Milletler 2020 Küresel E-Atık izleme raporuna göre 2019 yılında...

atık elektrikli ve elektronik eşya sözlüğü

  Bu rehber, atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) yönetimi ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde açıklanan tanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır. TANIMLAR AEEE Yönetmeliği : 22 Mayıs 2012 tarih ve 28300 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atık Elektrikli ve...

istanbul sanayi odası (iso) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında sektörel yol haritaları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) küresel iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette yaşanan yeni sistemleri göz önünde bulundurarak belirlediği sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında İSO’nun bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 ayrı sektör için “sürdürülebilirlik öncelikleri ve takip göstergelerini” içeren rehberler hazırladı....

atık lamba geri kazanım prosesinin geliştirilmesi projesi

AGİD ve İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği işbirliği ile yürütülen "Atık Lamba Geri Kazanım Prosesinin Geliştirilmesi” projesinin amacı ülkemizdeki atık lamba yönetiminin teknik açıdan değerlendirilmesi, dünya genelinde yapılan uygulamaların incelenmesi ve ülkemizde uygulanan yöntemlerde yapılabilecek iyileştirmelerin öneri şeklinde sunulmasıdır. Piyasada en çok...