Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE Yönetmeliği) kapsamında, belediyelerin sorumluluklarını yönetmelerine yardımcı olmak üzere AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluşumuz Belediyeler ile iş birliği çalışmaları yapılmaktadır.

Belediyeler ile yapılan iş birliği çalışmalarında; AEEE toplama amacıyla Belediyenin ihtiyaç duyacağı atık toplama kutuları, afiş gibi bilgilendirme ekipmanları yetkilendirilmiş kuruluş olarak tarafımızca sağlanmaktadır. Belediyeye temin edilen kutuların, ilçede belirlenecek toplama noktalarına yerleştirilmesi ve birikecek atıkların ilçe genelinde toplanması Belediyeler tarafından yapılmaktadır. Belediye depolarında biriken atıkların lisanslı işleme tesislerine ulaştırılması ve tesislere teslim edilen aydınlatma ekipmanlarının bertaraf bedeli AGİD sorumluluğundadır.

Belediyeler ile gerçekleştirilen bu çalışmalarda tüm hizmetler bedelsiz olarak sunulmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak okullarda /muhtarlıklarda vb. noktalarda ödüllü atık toplama yarışmaları organize edilebilir, yapılacak çalışmalar Belediye iş birliği ile daha da geliştirilebilir.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile bağlı mevzuatlar çerçevesinde yapılan AGİD-Belediye AEEE Yönetimi iş birliği çalışmaları imzalanan protokoller kapsamında yönetilmektedir.

Protokoller AGİD ve Belediye arasında ikili olarak imzalanabildiği gibi, AGİD-Belediye-Lisanslı İşleme Tesisi olarak üçlü veya AGİD-Belediye – Diğer Yetkilendirilmiş Kuruluş – Lisanslı İşleme Tesisi olarak dörtlü olarak da imzalanabilir.

Çalışma detayları için agidyk@agid.org.tr üzerinden bizimle iletişime geçebilir, iş birliği içinde çalışma yaptığımız Belediye listemize alt menüden ulaşabilirsiniz.