Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

Sıfır Atık Yönetmeliği

8 sonuç gösteriliyor