Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve Ticari İşletmesi (“AGİD”) tarafından hazırlanmıştır.

AGİD internet sitesi üzerinden, haftalık, aylık, yıllık bildirilecek bültenlerden, haberlerden, gelişmelerden ve AGİD’ in yapacağı her türlü duyurulardan haberdar olabilmeniz amacıyla sizinle iletişime geçebilmek için mail adresiniz, ad-soyad, e- posta adresiniz ve telefon numaranız ‘Webinar’ lara katılmanız halinde, webinar sırasında Youtube üzerinden canlı yayın yapılması sırasında kamera görüntünüzün ve mikrofonunuzun kendi isteğinize bağlı olarak açık olması halinde görüntünüz ve/veya ses kaydınız, kanuni gereklilik sebebiyle; www.agidyk.org.tr adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile uydu konum bilgileriniz; sistemimize kayıt edilmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan ‘veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’ ve ‘ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması’ ve ‘açık rızanın bulunması’ hukuki sebeplerine bağlı olarak AGİD internet sitesi üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; yukarıda yer alan amaçlarla ve istatistiklerde kullanılmak amacıyla, yurt içindeki ve/veya yurtdışındaki; resmi kurum ve kuruluşlara, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenlik, çağrı merkezi alanlarında destek aldığımız üçüncü kişilere, tedarikçilerimize, bağlı olduğumuz şirketlerimiz ve iştiraklerimize aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe’ göre Maslak Mh. Ahi Evran Cd. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sit. B Blok No:4 İç Kapı No:587 Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden agidyk@agid.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.