Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Türkiye’de aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren imalatçılar ve sektöre katkı sağlayan diğer paydaşları 1997 yılından bugüne aynı çatı altında toplayan tek sektör derneğidir.

Sektörün kimlik bilincini oluşturmak, sektör paydaşları arasında bireysel ve kollektif ilişkileri geliştirmek, uluslararası standartlara uyum sürecini desteklemek ve imalatçılarımızın uluslararası pazarda temsil edilmesini sağlamak amacı ile çalışmalar yapar. Detaylı bilgi için: www.agid.org.tr


Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği olarak kısa vadede hayata geçmesi planlanan AGİD Aydınlatma Merkezi (AGİMER) kurulumu için hazırlıklar devam etmektedir. Proje ile merkezin kurulumu, aydınlatma sektörü başta olmak üzere otomotiv, enerji, elektrik, elektronik, savunma sanayi gibi diğer ilgili sektörlerde yer alan yerli şirketlerimizin küresel ekonomide söz sahibi olması için kamu- sivil toplum- üniversite- özel sektör iş birliğine dayalı, yenilikçi ve katma değerli bir proje olacaktır.

AGİMER ‘in aydınlatma sektöründe üreticiden son kullanıcıya kadar tüm aşamalarda ihtiyaç duyulan her konuda özellikle üretimin standartlara uygunluğu, mesleki, teknik eğitimler, üretime dönük Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi noktalarında sektör paydaşlarına destek olması hedeflenmektedir. Merkez ile aydınlatma sektörünün büyümesine katkı sağlanırken devlet tarafında piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerine katkı sağlanacaktır. Eğitim merkezi ile nitelikli insan gücünün gelişimine destek olunacaktır.

Dört ana bölüm olarak planlanan merkezde;

  • AGİMER Aydınlatma Laboratuvarı
  • AGİMER Eğitim Merkezi
  • AGİMER Teknoloji Merkezi
  • AGİMER Çevre Uyum Merkezi

birimleri yer alacaktır.