Elektrikli ve Elektrikli Eşya (EEE), alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları ifade eder.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinde EEE ‘ler aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır.

  1. Büyük ev eşyaları
  2. Küçük ev aletleri
  3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları
  4. Tüketici ekipmanları
  5. Aydınlatma ekipmanları
  6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)
  7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
  8. Tıbbi cihazlar
  9. İzleme ve kontrol aletleri
  10. Otomatlar