Elektrikli ve elektronik atıklar hakkında farkındalığın yükseltilmesi, atıkların ayrı toplanmasını sağlayarak çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geri kazanım/ bertaraf sürecine kazandırılmasını sağlamak ve atık miktarlarının yükseltilmesi amacıyla Yetki aldığımız tarihten  2023 yılı sonuna kadar iş birliği yapılan Belediyeler ile okullar arası e-atık toplama kampanyaları organize edilmiştir.

Özel ve kamu okulları ayırt edilmeden düzenlenen kampanyalar her öğretim kademesi (ilk- orta -lise) okullarının katılımına açık, senelik olarak eğitim – öğretim dönemini kapsayacak şekilde kurgulanmaktadır.

Kampanyalar öncesinde e-atıkların toplanabilmesi için okullarda ayrı toplama ekipmanları eksikleri varsa tamamlanmakta hazırlanan afişler Belediye iş birliği ile okullara asılmakta ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalı ile kampanyalar okullara duyurulmaktadır.