Elektrikli ve elektronik atıklar hakkında farkındalığın yükseltilmesi, atıkların ayrı toplanmasını sağlayarak çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geri kazanım/ bertaraf sürecine kazandırılmasını sağlamak ve atık miktarlarının yükseltilmesi amacıyla iş birliği yapılan Belediyeler ile okullar arası e-atık toplama kampanyaları organize edilmektedir.

Özel ve kamu okulları ayırt edilmeden düzenlenen kampanyalar her öğretim kademesi (ilk- orta -lise) okullarının katılımına açıktır. Kampanyalar senelik olarak eğitim – öğretim dönemini kapsayacak şekilde kurgulanmaktadır.

Kampanyalar öncesinde e-atıkların toplanabilmesi için okullarda ayrı toplama ekipmanları eksikleri varsa tamamlanmakta hazırlanan afişler Belediye iş birliği ile okullara asılmakta ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalı ile kampanyalar okullara duyurulmaktadır.

Kampanya başlangıç bitiş tarihleri ve katılım ile ilgili detaylı bilgilere ilçe belediyeniz ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz. AGİD iş birliği ile elektrikli ve elektronik atık yönetimi yapan belediye listesine Paydaşlar menümüzden ulaşabilirsiniz.