• Sürdürülebilir üretimin ancak mevzuatlara ve bunlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklere tam uyum ile mümkün olabileceğini vizyon olarak belirleyen,
  • AEEE yönetmeliğine uyumlu tüm faaliyetlerin firmasına ve çalışanlarına katma değer sunacağına inanan,
  • Çevre bilinci yüksek bir gelecek adına sorumluluklarının farkında olan,
  • AEEE yönetmeliğinin sonucu olan genişletilmiş üretici sorumluluğunu sektör paydaşları ile iş birliği yaparak yerine getirmesinin faydasına inanan firmalardır.