• Sürdürülebilir ve mevzuata uygun olarak atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanmasından bertaraf edilmesine kadar sisteminin kurulmasını destekler, ilgili tüm işlemleri yürütür,
  • Üretici ve ithalatçıların, AEEE yönetmeliğinden kaynaklanan sorumluluklarının optimum maliyet ile yerine getirilmesi hizmetini sağlar,
  • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetiminde tüketicilere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirir, etkinlikler düzenler,
  • AEEE yönetmeliğine uygun olarak yönetmeliklerin gereklilikleri kapsamında kamu ve özel sektör ilişkilerini yönetir,
  • Çevre bilincinin yerleşmesi için sosyal sorumluluk projelerine öncülük eder.
  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların yönetim çalışmalarının piyasa gözetim ve denetim kapsamında da gerçekleştirilmesini destekler,
  • Döngüsel ekonomiyi önemser, bu konuda yetkili olduğu kategoriler bazında sorumluluklarını yerine getirmek için çalışır.