TÜRKİYE MATERİALS MARKETPLACE 4. ETKİLEŞİM TOPLANTISI

Danışma kurulunda yer aldığımız Türkiye Materials Marketplace projesinin 4. Etkileşim Toplantısı gerçekleştirildi. 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası)’nin fon desteği ile Nisan 2016’da başlatılan Türkiye Materials Marketplace (TMM) projesinin 3. yılı, 4. Etkileşim Toplantısı ile değerlendirildi.

T. C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Ambalaj Atıkları Şube Müdürü Oğuzhan Akınç, yaptığı sunumda, atık yönetimi ile ekonomiye 3,5 milyar katkı sağlandığını, Sıfır Atık tesisi kuranlara teşvik vermeyi sürdüreceklerini ve uzun vadede atığı önlemek gibi hedefleri olduğunu belirtti. Bu hedeflerden biri de 2023 yılına dek atık sisteminin tüm belediyelerde kurulmuş olmasını sağlamak olacağını söyledi.

Haberin tamamına erişmek için tıklayınız.