İlgili haber Şişli Hayat Nisan 2018 sayısında yayınlamıştır.