Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Sıfır Atık Yönetmeliği" 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe web sitemiz mevzuatlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikle, atık oluşumunun önlenmesini veya en aza indirilmesini, oluşan atıkların ise özelliklerine göre ayrı biriktirilip geri kazanıma yönlendirilmesini hedefleyen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"nin kurulmasına ilişkin genel ilkeler ve uygulama esasları belirlendi.

Buna göre, ülke genelinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin oluşturulmasına yönelik mahalli idareler ile bina ve yerleşkeler için uygulama takvimi ortaya konuldu.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle, 1 Haziran 2020 itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, 31 Aralık 2020 itibarıyla da nüfusu 250 binin üzerindeki büyükşehir ilçe belediyelerinin Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçişinin tamamlanması zorunluluğu getirildi.

Böylece bu tarihten itibaren 37 milyon kişinin sıfır atık yönetim sisteminden faydalanması öngörülüyor. 

Sıfır Atık Yönetim sistemi ve yönetmeliğin getirdiği yükümlülükler ile ilgili olarak hazırladığımız ekli bilgilendirme dokümanını inceleyebilir, sorularınız ile ilgili Bakanlık web sayfasını https://sifiratik.gov.tr/ ziyaret edebilirsiniz. Bilgilendirme dökümanına ulaşmak için tıklayınız. 

Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak ayrıca yönlendirici kılavuzların yayımlanacağı Bakanlıkça belirtilmiştir. Söz konusu kılavuzlar yayınlandığında tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.