Cıva kaynaklı çevre kirliliğinin küresel ölçekte önlenebilmesine ilişkin çabalara katkı sağlanması amacıyla hazırlanan “Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesi” ne taraf sürecinde cıvaya ilişkin ülkedeki mevcut durumun belirlenmesi ve sözlşemenin ülkemizde uygulanabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde yürütülen “Cıvaya İlişkin Ön Değerlendirme Projesi’nin 1 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen Kapanış Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Yetki grubumuzda bulunan cıva içeren floresan lambalarla ilgili olarak işbirliği içinde olduğumuz projenin kapanış toplantısında, proje grubunun okullara yönelik olarak hazırlattığı, okullarda cıva nerelerde bulunur? cıva içeren ürünler nasıl yönetilmelidir? Sorularına cevap veren yayın ve filmler izlenmiştir. AGİD olarak kendi sunumlarımız ve etkinliklerimizde de proje çıktılarının kullanılarak konuya destek verileceği proje yöneticileri ile görüşülmüştür.