Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürlüğü ve UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi tarafından yürütülen “Minamata Sözleşmesi'nin Türkiye'de Ön Değerlendirme Projesi” için 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Türkiye’nin imzaladığı ve taraf olma sürecinde olduğu Minamata Sözleşmesi genel olarak, yeni cıva madenlerini yasaklamak, mevcut cıva madenlerini durdurmak, bir dizi ürün (örn. floresan lambalar, piller, amalgam dolgular vb) ve süreçte cıva kullanımını durdurmak ve aşamalı olarak azaltmak, havaya olan emisyonlar, toprağa yapılan salınımlar için kontrol önlemlerini ve küçük ölçekli altın madenciliğinin kayıt dışı sektörünün düzenlenmesi içermektedir.

Aydınlatma ekipmanları ürün grubu altında tanımlı floresan lambalar da cıva içeriği nedeniyle sözleşmenin kapsamındadır. Bu çerçevede Türkiye’de piyasaya sürülen floresan lamba miktarı, lambalardaki cıva içerikleri ve cıvaya ilişkin mevcut yasal kısıtlamalar, atık floresan yönetimi ile floresan geri kazanım süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İhtiyacın ithalat yolu ile karşılandığı floresan lambalar için ithalatta kontrol mekanizmaları ile  atık yönetimi yapmayan firmaların sisteme dahil edilmeleri, ürün içindeki cıva konsantrasyonunun üretici uygunluk beyanına ek olarak, piyasa gözetim denetim mekanizmaları ile kontrolü, atık işleme tesislerinin uyguladıkları işleme proseslerinin standardizasyonu gibi konularda AGİD öneri ve talepleri Bakanlık yetkilileri ile paylaşılmıştır.