Günümüzde e-atıklar küresel ölçekte yönetilmesi gereken önemli bir mesele haline gelmişken birçok fırsatı da beraberinde getirmektedir. E-atıkların doğru yönetilmesini zorunlu kılan sebeplerin başında çevre ve insan sağlığı gelmektedir. E-atıkların uygun şekilde bertaraf edilmediği durumlarda, içerdikleri zararlı kimyasallar ve ağır metaller (kurşun, kadmiyum, cıva, arsenik vb.) su, hava ve toprak kirliliğine yol açmakta dolayısıyla toplum sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca uygunsuz bertaraf sonucu ortaya çıkan sera gazları ve ozon tabakasını incelten maddeler, iklim değişikliği ve ozon tabakası üzerindeki olumsuz etkiyi artırmaktadır.

Elektrikli ve elektronik atık yönetimi ile ilgili çalışmalarını kar amacı gütmeyen bir yapı kurarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aldığı yetki ile sürdüren Derneğimiz Kolektif Efor projesinde; yeni nesil ofis çözümleri sunan Kolektif House, sürdürülebilir kalkınma amaçları alanında çalışan sivil toplum kuruluşu Habitat Derneği,  döngüsel ekonomi odağında çalışan kooperatif  DCube ve  lisanslı AEEE işlenme tesisi olan Akademi Çevre ile işbirliği yapıyor.

‘Kolektif efor ile dönüşüme ortak ol’ sloganıyla başlatılan proje, E-atık yönetiminde öncelikle yeniden kullanımın desteklenmesiyle atık azaltımını hedefliyor. Proje kapsamında Kolektif House‘un tüm lokasyonlarına yerleştirilen  e-atık toplama kutularında kullanılmayan veya atık hale gelen  elektrikli ve elektronik eşyalar toplanıyor.  4.000 ‘i aşan Kolektif House üyelerinin yanı sıra, kapsayıcılık anlayışı ile projeye destek vermek isteyen herkesin katılımına açık olan ‘Kolektif Efor’ hareketi kapsamında tamire ihtiyacı olan, performansı yavaşlayan veya kullanılabilir durumda olmayan elektrikli eşyalar yeni sahipleri için değere dönüşerek, eğitime katkı sağlıyor.

Projeden toplanan elektrikli ve elektronik eşyalardan kullanılabilir durumda olan bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazlar, Akademi Çevre tesislerindeki tamir bakım süreçleri sonucu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak toplumsal fayda sağlanırken, ürün kullanım ömrü uzatılarak çevresel fayda sağlanıyor.  Tekrar kullanımı mümkün olmayan e-atıkların çevre duyarlı uygun geri dönüşüm proseslerinde işlenmeleri ile, hammadde değeri teşkil eden kısımları yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Birincil hammadde yerine e-atıklardan elde edilen maddelerin endüstride kullanımı ile daha az enerji, daha az sera gazı salınımı ve doğal kaynak korunmasını sağlanıyor. Projede toplanan e-atıkların geri dönüştürülmesi sonucu elde edilen kaynak, eğitim kurumlarına teknolojik donanım desteği olarak yine eğitim çalışmalarında kullanılıyor.

Proje kapsamında e-atık konusunda kolektif bilincin artırılması için Döngüye Katıl Sohbetleri, çeşitli atölye ve etkinler de yürütülüyor. Döngüye Katıl Sohbetleri ile; e-atıklar, atık azaltımı, yeniden kullanım, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sıfır atık konularında alanında uzman konuşmacıların katılımlarıyla bilgilendirme çalışması yapılıyor.  Projeye ilişkin tüm detay ve etkinlikler proje paydaşlarının sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

Esmiyor Podcast’in Kurucu Ortakları Derin Altan ve Utku Güven’in moderatörlüğünde düzenlenen Döngüye Katıl sohbetine youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.