İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) NOVA Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile yürütülen “Atık Lamba Geri Kazanım Prosesinin Geliştirilmesi ve İşleme Tesisi Teknik Kriterlerinin Belirlenmesi” projemizin sunumu ile IMMC'2021 – Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’ndeydik.

Atık aydınlatma ekipmanlarının maksimum fayda ve çevreye azami saygı prensibiyle nasıl değerlendirilebileceği, bu konuda mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin incelenmesi ve ülkemiz için en uygulanabilir yöntemlerin önerilmesini kapsayan proje sunumu İTÜ ekibi tarafından Kongrenin, Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik oturumunda 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.20 de gerçekleştirildi.