Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış ve kanunda çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için; plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması, geri kazanım katılım payı gibi mekanizmalar tanımlanmıştır.

Bu kapsamda Aydınlatma Ekipmanları ve Elektrikli ve elektronik eşyalar ‘ı da kapsayan ve Çevre Kanunu Ek-1 listesinde yer alan ürünlerden alınacak olan Geri Kazanım Katılım Paylarına ilişkin Yönetmelik 31.12.2019 tarih ve 30995 (4.Mükerer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik içinde ifade edildiği üzere uygulamaya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Genelgeler yayınlanacaktır.