10.12.2018 tarihinde Çevre Kanunu’na eklenen, Geri Kazanım Katılım Payı başlıklı ek madde de yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir hükmü yer almaktadır.

Aydınlatma donanımı/armatürleri ile küçük ev aletleri gibi ürün gruplarını da içeren Çevre Kanunu ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlere yönelik geri kazanım katılım paylarının beyanı, bu ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak diğer hükümler ve mevzuatlar ile ilgili bilgilendirmeleri içeren seminer Elektrik Tesisat Portalı – AEEE Çevre ve Sağlık Çalışma grubumuz etkinliği olarak 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.

Seminer içeriğinde aşağıdaki konularda bilgilendirmelere yer verildi.
• GEKAP nedir? GEKAP ve AEEE Yönetmeliklerinin karşılaştırılması?
• Firmaların yükümlülükleri
• Hangi ürünler ve hangi işlemleri kapsama giriyor?
• GEKAP yükümlülüğü ne zaman doğar?
• Muafiyet ve istisnalar
• Sorumluluk ve yaptırımlar,
• Elektrikli ve elektronik eşyalar için özel işlemleri

Sunum içeriğine bu bağlantıdan , seminer kaydına ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.