Ülkemizde atık elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye duyarlı geri kazanımının ve bertarafının sağlanması da dâhil olmak üzere insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin usul ve esaslar 26/12/2022 tarih ve 32055 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir.

2011/65/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin EK-3 ve EK-4’ünde yer alan kısıtlamadan muaf tutulan uygulamalara yönelik yapılan değişiklikler sebebiyle Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  20.01.2024 tarihli ve 32435 sayılı Resmi Gazete’ de ayrıca yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile Ulusal mevzuatımızdaki EEE’ lerde kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan uygulamalara ilişkin usul ve esasların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu çerçevede güncel mevzuatlara aşağıdaki bağlantılardan, konu ile ilgili Bakanlık duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasından Muaf Tutulan Uygulamalara İlişkin Genelge