Yetkilendirilmiş Kuruluş çatısı altında 6. kategoride yapılması planlanan çalışmaları paydaşlarımız ile istişare etmek üzere oluşturulan 'Elektrikli Aletler İstişare Kurulu' toplantısı 10 Ekim 2019 tarihinde dördüncü kez AGİD ofisinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği’ne ilişkin mevcut durum değerlendirilmesi yapılarak, gelecek dönem için planlanan AGİD faaliyetleri aktarıldı. AGİD ve üye firma işbirliği ile e-atıklar konusunda farkındalık ve e-atık toplama projeleri geliştirilmesi adına firma görüş ve önerileri alındı.