Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, çağımızın kaynak sürdürülebilirliği ihtiyacına küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde alınan önlemler ve gerçekleştirilen müdahalelere katkı sağlamayı amacıyla 1 – 5 Mart 2021 tarihlerinde düzenlendi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Döngüsel Ekonomi Çözümleri, Sektörel Yaklaşımlar, Döngüsel Ekonomi İnovasyonu, Döngüsel Ekonomi Finansmanı gibi ana başlıkları çeşitli ülkelerdeki uzman ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirilen Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, Avrupa’da da gerçekleştirilen benzer haftalar ölçeğindeki ilk ulusal etkinlik niteliğindedir.

Dcube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi (DCube), Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) iş birliği ile düzenlenen programın 3. gününde "Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar ve Bilişim Sektörü" oturumunda AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluş Genel Müdürü Zeynep Akkaya, döngüsel ekonomi kapsamında elektrikli ve elektronik atıklar konusunda görüşlerini dile getirdi. 

Oturumu bu linkten izleyebilirsiniz.