Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi (DEEP) kapsamındaki çalışmalar çerçevesinde 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Sektörel Etki Analizi (SEA) Danışma Toplantısı ile 9-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Strateji Geliştirme Çalıştayına, temsil ettiğimiz üreticilerimiz adına katılım sağladık.

Sektörel Etki Analizi Danışma Toplantısında AB Döngüsel Ekonomi Paketi’nde yer alan tedbirlerin,  döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde seçilen yedi kilit değer zincirinden biri olan “elektronik ve bilgi iletişim teknolojileri” sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdik.

Strateji Geliştirme Çalıştayında tüketim, üretim, atık yönetimi, ikincil hammaddeler, öncelikli alanlar (elektronik ve bilgi iletişim), kritik hammaddeler, inovasyon, yatırım ve yatay konular, ilerlemenin izlenmesi, sürdürülebilir ürün politikası, temel ürün değer zincirleri, daha az atık, daha çok değer kavramı ve kesişen eylemler dahil olmak üzere 2015 ve 2020 yıllarında yayımlanan AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planlarının tüm eylemlerine odaklanarak her konuyu Türkiye bağlamında anlamak ve sorumlu kurumları belirlemek üzere görüşlerimizi sunduk.

Proje hakkında daha detaylı bilgi için Döngüsel Ekonomi Politikaları (csb.gov.tr) bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.