Koranavirüs (Covid-19)’ün atıksuda varlığı ve etkileri hakkında çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülmekte olup, bu konuda henüz bir tespit ve gelişme kaydedilememiştir. Bu kapsamda halk sağlığının korunması ve virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Covid-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi yayınlanmıştır.

Yayınlanan Genelge ile Atıksu Arıtma Tesislerinde alınan tedbirlere ilave olarak salgın süresince;

· Bitki ve yeşil alan sulamasında kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanması,

· Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde, su sporları ya da tahıl yıkama vb. faaliyetlere izin verilmemesi ya da dezenfeksiyon uygulanması,

· Atıksu arıtma tesislerinde çalışan personelin sağlığının korunması için İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerine ve hijyen kurallarına uyulmasında gereken hassasiyetin gösterilmesi,

hususlarına uygun davranılmalıdır.

İlgili genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.