Ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeniyle tüm ülke sathında alınan tedbirler uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler doğrultusunda; Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 15. maddesine dayanılarak düzenlenen ve bildirim/beyan/belgeleme yapılması öngörülen işlemler (Atık Yönetim Uygulaması /ATYÖN ile Atık Beyan Sistemi /TABS işlemleri hariç) için ilave süre verilmesi uygulamasına gidilmiştir. Bu kapsamda;

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği ve atık yönetimine ilişkin ilgili diğer mevzuat uyarınca atık üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, belediyeler, plastik poşet üretenler ve piyasaya süren satış noktaları dâhil, genişletilmiş üretici sorumluluğuna tabi diğer tüm işletmelerce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına /İl Müdürlüklerine iletilmesi gereken bildirim/ beyan/ müracaat/ belgelendirme işlemlerinin 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.