Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (http://www.agid.org.tr/isletme/mevzuat)

Kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, geri kazanım katılım payı, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile; Çevre Kanunu’na eklenen geri kazanım katılım paylarının tahsiline yönelik gerekli düzenlemenin anılan Kanunu’nun 18’inci maddesi hükmü gereği Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik kapsamında gerçekleştirileceği ve uygulamanın söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlayacağı bildirilmiştir. Çevre Bakanlığı’nın ilgili duyurusuna https://cygm.csb.gov.tr/geri-kazanim-katilim-payina-iliskin-duyuru-duyuru-367790 linkinden ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 27.12.2018 tarihinde yayınlanmış olup dosyaya http://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/plasposetue20181227-20181227091110.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.