Beşiktaş Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ilçedeki okulların öğretmenlerine “Elektrikli ve Elektronik Atıkların Yönetimi” konusunda eğitim verildi.

21 Şubat 2019 tarihinde Levent Kültür Merkezi ‘de gerçekleştirilen  “Eğiticilerin Eğitimi” semineriyle, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar AEEE’ler ile ilgili bilinirliği arttırmak, geri dönüşümle ilgili farkındalık yaratmak ve çevre duyarlılığını artırmak amaçlanıyor.

Seminerde elektrikli ve elektronik atıkların yanı sıra, atık pillerin geri dönüşümü konusunda TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ve bitkisel atıkların geri dönüşümü konusunda ise Deha Biyodizel yetkilileri tarafından sunumlar yapıldı.

Seminer sonunda konuyla ilgili bilgilendirici dökümanlar ve geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.