DESIGNHUB-İST Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezi organizasyonunda AGİD ve D-Cube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi A.Ş iş birliği ile 22 Aralık tarihinde çevrimiçi olarak “Aydınlatma Tasarımında Döngüsellik” Paneli gerçekleştirildi.

Ürünlerin çevresel etkisinin yaklaşık yüzde 80’i tasarım aşamasında saptanabilir, doğru tasarım ile kaynak, enerji, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanabildiği bilinmektedir. Bu sebeple tasarım döngüsel ekonomi yaklaşımının önemli ve vazgeçilmez bir bileşenidir. Tasarımlarda yenilenebilir girdilere öncelik vermek, ürünü maksimum verimle kullanmak, yan ürün ve atıkları geri kazanmak esası ile döngüsellik sağlanır. Bu bakış açısı ile endüstriyel tasarımcılar, tasarım merkezi olan firma temsilcileri ve yüksek lisans/doktora öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen panelde katılımcılar ile, Dünyada ve Türkiye’de Döngüsel Ekonomi konusundaki gelişmeler, döngüsellik stratejisi içinde e-atıkların önemi ve yeri, son olarak ta aydınlatma sektörü özelinde döngüsellik uygulama örnekleri paylaşıldı.

DesignHub-İst Proje Genel Koordinatörü Prof. Dr. Banu Manav’ın modere ettiği panel sunumlar ardından katılımcıların soruları cevaplandırılarak tamamlandı.