Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik 26 Aralık 2022 tarih ve 32055 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile sürdürülebilir şekilde çevrenin korunması için;

  • Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak atık elektrikli ve elektronik eşyaların oluşumunun önlenmesine, önlenemediği durumlarda oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyaların ayrı toplanmasına ve bertaraf edilecek atık elektrikli ve elektronik eşyaların miktarının azaltılması için yeniden kullanıma hazırlama, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerinin belirlenmesine,
  • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların sıfır atık yönetim sistemi dâhil belirli bir yönetim sistemi içinde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine,
  • Elektrikli ve elektronik eşya üreticileri için genişletilmiş üretici sorumluluğunun uygulanmasına dair çerçevenin belirlenmesine,

yönelik strateji ve politikalar ile idari, hukuki ve teknik usul ve esaslarının düzenlenmesi amaçlanmıştır.

22 Mayıs 2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik ‘ e buradan ulaşabilirsiniz.