Bu yıl Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction – EWWR) 21-29 Kasım 2020 tarihleri arasında “Görünmez Atık” teması ile kutlanıyor.

Görünmez Atık; ürünlerin imalat sürecinde ortaya çıkan atık anlamına gelir. Görünmez atıkların büyük bir kısmı geri dönüştürülemez ve çöplüklere, depolama sahalarına ve yakma tesislerine gönderilir. Ürün üretilirken ortaya çıkan bu atığın yanı sıra, üretim süreçlerinden kaynaklı karbon ayak izinin de çevreye negatif etkisi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 2019 yılında Türkiye’de kişi başına üretilen e-atık miktarı 10,2 kg’dır. Ancak unutmayalım ki bu ağırlık görünmez atık ağırlığını kapsamamaktadır. Bir başka ifade ile ürünün fiziksel atık ağırlığı her zaman gerçek atık ağırlık değildir. Örneğin, bir LED armatürün bileşenlerin fiziksel atık ağırlığı ile bunların ekolojik önemi şaşırtıcı derecede orantısız, 169 gr fiziksel ağırlıkta bir cep telefonunun görünmez atıkların ağırlığı 86 kg olarak hesaplanmaktadır.

Bu çerçevede sürdürülebilir bir üretim ve tüketim için, ürünler daha uzun hizmet ömrüne sahip olmalı, onarımı kolay olmalı ve nihayetinde atık hale geldiklerinde de yüksek oranlarda geri dönüştürülebilmelidir.

Üreticiler olarak, tasarım ve üretim süreçlerimize yönelik olarak AEEE Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yanında, bu hafta vesilesi ile sizlere birer tüketici olarak elektrikli ve elektronik atık oluşumunu azaltmak için yapabileceklerimizi hatırlatmak isteriz.