Elektrikli ev eşyalarının ve lambaların atık hale geldikten sonra Belediyeler ve AGİD tarafından oluşturulan geri dönüşüm sistemlerine kazandırılmasının öneminin vurgulandığı filmimiz, “kamu spotu” olarak yayınlanmasının sağlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulmuştur. Söz konusu film onay sonrası çeşitli mecralarda yayınlanacaktır.