2872 sayılı Çevre Kanunu ek 11 inci maddesi gereğince, yurt içinde piyasaya arz edilen ve Kanunun ekli (1) sayılı listede belirlenen ürünler için (aydınlatma ekipmanları, elektrikli elektronik aletler ve ambalajlar vb), piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekli şekilde yeniden belirlenmiştir. İlgili değişikliğin yayınlandığı resmî gazeteye buradan ulaşabilirsiniz.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik gereğince, sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti alan veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler ile üç aylık beyanname toplamında ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı 150.000 TL den fazla olan piyasaya süren işletmeler, GEKAP Yönetmeliği kapsamında yapılacak bildirim ve beyannamelerine esas verilerin çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Bu çerçevede GEKAP beyanına esas verilerin çevre görevlisi tarafından onaylanması hizmeti, AGİD Ticari İşletmemiz tarafından verilebilmektedir. Hizmet almak isteyen firmalarımız detaylar ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirler.