AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluşu olarak 5 Haziran 2020 Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında herkesi, “Geleceği Düşünüp, Geri Dönüştürmeye” davet ediyoruz. Elektrikli ve elektronik atıkların yönetimi için döngüsel ekonomi çerçevesinde tüm paydaşlarımızın; üretici, tüketici, işletme tesisi, özel ve kamu kuruluşları ve belediyelerin birlik olarak sisteme sundukları katkıların adım adım artacağına inanıyoruz.

2020 Dünya Çevre Günü teması “Biyolojik Çeşitlilik” olarak belirlendi.

Dünya Çevre Günü, İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.  AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluş Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök yaptığı açıklamada; 2020 Dünya Çevre Günü' nün ana temasının ‘’Biyolojik Çeşitlilik ‘’ olarak belirlendiğini ve biyolojik çeşitliliğin Dünya’daki yaşamın devam edebilmesindeki en temel unsurlardan biri olduğunu söyledi. Biyolojik çeşitliliğin, tek hücreli canlılardan büyük organizmalara kadar yeryüzündeki bütün canlıların hem genetik çeşitliliklerini hem de yaşadıkları ortamları (yaşam birliği-ekosistem çeşitliliği) ele alarak tanımlandığını ve değerlendirdiğini açıklayan AGİD Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök insan faktörü nedeni ile biyolojik çeşitliliğin hızlı bir şekilde azalmasının, günümüzdeki en önemli çevresel problemlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Elektrikli ve elektronik Atıkların Geri Dönüşümü ‘’Biyolojik Çeşitlilik ‘’ için önemlidir.

AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluş Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök 2020 yılı ana teması kapsamında AGİD olarak destek verdikleri Elektrikli ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü çalışmalarının ‘’Biyolojik Çeşitlilik‘’ üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirerek sınırlandırmak, enerji talebimizi azaltmak, tekrar kullanım ve geri dönüşümü hayatımızın her alanında alışkanlık haline getirmek gibi alacağımız önlemler ile biyolojik çeşitlilikteki  bu hızlı azalmayı yavaşlatabileceğimizi açıklarken, AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak, elektrikli ve elektronik eşyalarda bilinçli tüketim, atık azaltılması , enerji verimliliği ve geri dönüşüm alanında yaptığımız çalışmalarla sonuçları biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayan değerli ve  önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.  ‘’Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümünde tüm paydaşlar olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, sadece depolama alanına terk edilen atık madde miktarını azaltmıyoruz, aynı zamanda doğal kaynaklara olan talebinde azalmasını ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlıyoruz’’