2020 E-Atık Gününün “Yeniden Kullanım, Onarım, Geri Kazanım” kavramlarını güçlendirmesini diliyoruz.  

3. Uluslararası E-Atık Günü 14 Ekim 2020 de kutlanıyor. E-Atık Günü ile, küresel ölçekte bu konuda farkındalığının arttırılması ve tüketicileri E-atık geri dönüşümüne teşvik ederek döngüsel ve sürdürülebilir ekonomik ve çevresel e-atık yönetim modellerin oluşturulmasını hedeflemektedir. Birleşmiş Milletlerin 2020 yılında yayınladığı Küresel E-Atık İzleme Raporuna göre 2019 yılında dünya genelinde 53,6 milyon ton E-Atık üretildi. E-atıkların son beş yılda artış oranı ise %21. Bu atığın global seviyede toplama oranı %17,4 iken, toplama konusunda en başarılı olduğunu söyleyebileceğimiz Avrupa ‘da dahi oran %42,5. Türkiye de ise bu oran halen oldukça düşük seviyededir.  

14 Ekim 2020 3. Uluslararası E-Atık Günü' n de hedef harekete geçmek  

AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluş Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök  14 Ekim 2020 3. Uluslararası E-Atık Günü'n de harekete geçerek “Atık Azaltılması” kavramının güçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek; Sıfır Atık Projesi çerçevesinde atık oluşumunun azaltılması birinci önceliğimiz olmalıdır. Satın alma tercihlerimizi gözden geçirerek sınırlandırmak, yeniden kullanım, tamir etmek ve geri dönüşümü hayatımızın her alanında alışkanlık haline getirmek gibi alacağımız önlemler ile E-atık miktarındaki bu hızlı artışı yavaşlatabiliriz. Bu çerçevede tüm paydaşlarımızı tüketicileri geleceğe dönüşüm hareketini desteklemeye davet ediyoruz.